PRIVACY POLICY

Η εταιρεία με την επωνυμία «Γ. & Ε. ΚΑΡΑΜΟΛΕΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ  ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής η «Εταιρεία») έχει ως κύρια εμπορική δραστηριότητα την εκμετάλλευση των ξενοδοχειακών μονάδων της και παρέχει αφενός τουριστικές υπηρεσίες φιλοξενίας προς τους διαμένοντες στα ξενοδοχεία πελάτες της, αφετέρου πλείστες άλλες τουριστικής φύσεως υπηρεσίες προς τους επισκέπτες των ξενοδοχείων της.

Η  Εταιρεία υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνος επεξεργασίας και συμφώνως προς τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενημερώνει το συναλλασσόμενο με αυτήν φυσικό πρόσωπο (εφεξής ο «Πελάτης») ότι η ίδια ή/και τρίτοι, κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν. Η εν λόγω επεξεργασία θα υφίσταται πάντοτε στο πλαίσιο συναλλακτικής σχέσεως για τις προσφερόμενες υπηρεσίες της Εταιρείας (τουριστικές υπηρεσίες φιλοξενίας κ.λ.π.), κατά το χρονικό διάστημα της φιλοξενίας του Πελάτη κατά τα κατωτέρω αναφερόμενα. 

 

Για ποιο λόγο συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

Η Εταιρεία συλλέγει και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθόσον η επεξεργασία είναι απαραίτητη α) λόγω της  έννομης σχέσης που αναπτύσσεται μεταξύ του Πελάτη και της Εταιρείας με σκοπό την εκτέλεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών φιλοξενίας προς τον Πελάτη, και β) λόγω της έννομης υποχρέωσης της Εταιρείας, ώστε να αναγνωρίσει και να ταυτοποιήσει τον Πελάτη/επισκέπτη, που πρόκειται να διαμείνει στο ξενοδοχείο.

 

Πότε και πώς συλλέγονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

Η Εταιρεία ενημερώνει τους Πελάτες, ότι κατά το αίτημά τους περί δέσμευσης/κράτησης δωματίου σε Ξενοδοχείο της Εταιρείας είτε μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας κρατήσεων που διαθέτει η Εταιρεία είτε με άλλο μέσο επικοινωνίας από απόσταση (π.χ. fax) ή  και διά της φυσικής παρουσίας του Πελάτη, η Εταιρεία αναζητά και ο Πελάτης καταχωρεί  τα απολύτως ελάχιστα και  αναγκαία στοιχεία προσωπικών δεδομένων αυτού, καθώς και στοιχείων μέσων/εργαλείων πληρωμής (π.χ. ενδεικτικώς στοιχεία της πιστωτικής κάρτας αυτού) για τις αιτηθείσες από αυτόν υπηρεσίες φιλοξενίας. Τα στοιχεία που αναζητά η Εταιρεία σκοπεύουν α) στην αναγνώριση / ταυτοποίηση του εκάστοτε υποκειμένου των δεδομένων κατά την κράτηση δωματίου φιλοξενίας ή κατά την άφιξή του στα ξενοδοχεία της Εταιρείας β) στην οικονομική εξασφάλιση της Εταιρείας αναφορικά με την αποζημίωση/πληρωμή της Εταιρείας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, και γ) στην έκδοση των νόμιμων οικονομικών/φορολογικών στοιχείων και παραστατικών/τιμολογίων κατά την εξόφληση των υπηρεσιών φιλοξενίας και διαμονής των πελατών στα ξενοδοχεία της Εταιρείας.

 

Ποια στοιχεία προσωπικών δεδομένων συλλέγονται

Συγκεκριμένως  ο Πελάτης είτε διά της φυσικής παρουσίας του κατά την άφιξή του σε Ξενοδοχείο της Εταιρείας είτε μέσω ασφαλούς διαδικτυακής πλατφόρμας κρατήσεων, η οποία παρέχεται και υποστηρίζεται από τρίτο φορέα υπό την ιδιότητα του εκτελούντα την επεξεργασία ή με οιοδήποτε άλλο μέσο εξ αποστάσεως (π.χ. ενδεικτικώς μέσω τηλεομοιοτυπίας / fax) και σε κάθε περίπτωση ο ίδιος ο Πελάτης καταχωρεί τα εξής στοιχεία αναγνώρισης/ταυτοποίησης:

Επώνυμο, όνομα, όνομα πατρός & μητρός, ημερομηνία και τόπο γέννησης, αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου, διεύθυνση κατοικίας, πόλη κατοικίας, χώρα, επάγγελμα, τηλέφωνο, Εθνικότητα, Αριθμό Φορολογικού Μητρώου, ηλεκτρονική διεύθυνση (email), τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας, ημερομηνία άφιξης , ημερομηνία αναχώρησης, αριθμό δωματίου, αριθμό ατόμων.

Πλέον των ανωτέρω, σε περίπτωση που ο πελάτης το επιθυμεί και συγκατατεθεί ρητώς, η Εταιρεία δύναται να στέλνει στην ηλεκτρονική του διεύθυνση ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης,  ενημερωτικό υλικό  περί των ξενοδοχείων της εταιρείας.

 

Χρήση και διατήρηση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα στοιχεία ταυτοποίησης και αναγνώρισης των Πελατών, η Εταιρεία τα χρησιμοποιεί αφενός για την έκδοση φορολογικών στοιχείων (π.χ. Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών ή Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών), αφετέρου για  την ενημέρωση των εξής αρχείων/βιβλίων που επίσης υποχρεούται εκ του νόμου (ενδεικτικώς άρθρο 10 του ΠΔ 186/92) να τηρεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, όπως ενδεικτικώς:  α) το Βιβλίο κίνησης πελατών (βιβλίο πόρτας), που προορίζεται για έλεγχο από την Αστυνομία, και β) στο βιβλίο κίνησης πελατών (βιβλίο πόρτας), που προορίζεται για έλεγχο από την αρμόδια  Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).

Αρχεία με τα εν λόγω φορολογικά στοιχεία (Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών, Τιμολόγια ), στα οποία περιλαμβάνονται και στοιχεία των υποκειμένων των δεδομένων, η Εταιρεία τα τηρεί σε έντυπη και ηλεκτρονική  μορφή για είκοσι πέντε Έτη, καθόσον η αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία έχει την δικαιοδοσία να προβεί σε έλεγχο επί των φορολογικών βιβλίων και στοιχείων της Εταιρείας.

Πλέον των ανωτέρω εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων η Εταιρεία δεν τηρεί άλλου είδους αρχείων με καταχωρηθέντα στοιχεία προσωπικών δεδομένων των διαμενόντων πελατών της και ούτε επιθυμεί ή νομιμοποιείται να τηρεί τέτοιου είδους πληροφοριακό υλικό.

Πρόσβαση στα εν λόγω αρχεία έχει το οικονομικό/λογιστικό τμήμα της Εταιρείας υπό την ιδιότητα του εκτελούντος την επεξεργασία.

Αναφορικά με  την αποδοχή πληρωμών μέσω πιστωτικής και χρεωστικής κάρτας, τα ξενοδοχεία της Εταιρείας ή και τρίτοι συνεργαζόμενοι με την Εταιρεία (Εκτελούντες την επεξεργασία ) έχουν ήδη συμμορφωθεί και κάνουν χρήση μεθόδων κρυπτογράφησης τόσο εν σχέσει με την αποθήκευση  προσωπικών πληροφοριών των πελατών, όσο και για την αποθήκευση στοιχείων πιστωτικών καρτών που χρησιμοποιούν συμφώνως προς το πρότυπο σύστημα ασφάλειας δεδομένων PCI. Συνεπώς η διαχείριση πληρωμών μέσω πιστωτικής / χρεωστικής κάρτας και η αποθήκευση ή διαχείριση με οποιονδήποτε τρόπο δεδομένα πιστωτικών καρτών ενδέχεται να καταχωρούνται/αποθηκεύονται σε έναν πάροχο ο οποίος θα είναι πιστοποιημένος με PCI.

 

Δικαιώματα Υποκειμένων / Πελατών

Ο Πελάτης έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:  α) Να γνωρίζει ποια δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που τον αφορούν τηρεί και επεξεργάζεται η Εταιρεία, όπως και την προέλευσή τους (δικαίωμα προσβάσεως).  β) Να ζητήσει τη διόρθωση ή/και συμπλήρωση αυτών ώστε τα στοιχεία τους να είναι πλήρη και ακριβή, προσκομίζοντας κάθε απαραίτητο έγγραφο από το οποίο προκύπτει η ανάγκη συμπληρώσεως ή διορθώσεως (δικαίωμα διορθώσεως), που συγχρόνως αποτελεί και υποχρέωση αυτού. γ) Να ζητήσει τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων του (δικαίωμα περιορισμού).  δ) Να αρνηθεί ή/και να εναντιωθεί σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του που τηρεί η Εταιρεία (δικαίωμα εναντιώσεως).  ε) Να ζητήσει τη διαγραφή των δεδομένων του από τα αρχεία της Εταιρείας (δικαίωμα στη λήθη).  στ) Να ζητήσει από την Εταιρεία να μεταφέρει τα δεδομένα που της έχει παράσχει, σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων). 

 Σημειώνεται ότι η ικανοποίηση των υπό γ, δ και ε αιτημάτων, εφόσον αφορούν σε δεδομένα που είναι απαραίτητα για την κατάρτιση ή τη συνέχιση και λειτουργία της έννομης σχέσεως/σύμβασης με τον Πελάτη, ανεξάρτητα εάν χορηγήθηκαν από τον Πελάτη, ενδέχεται να επιφέρει την αυτοδίκαιη εκ μέρους του Πελάτη καταγγελία της αντίστοιχης συμβάσεως ή συμβάσεων, σύμφωνα με τους σχετικούς όρους τους ή τη μη δυνατότητα εξετάσεως αιτήματος του υποκειμένου. 

 Περαιτέρω, η Εταιρεία έχει σε κάθε περίπτωση δικαίωμα να αρνηθεί το αίτημα για περιορισμό της επεξεργασίας ή διαγραφή των δεδομένων του Πελάτη εάν η επεξεργασία ή η τήρηση των δεδομένων είναι απαραίτητη για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη εννόμου συμφέροντός της, νομίμων δικαιωμάτων της ή τη συμμόρφωσή της με έννομες υποχρεώσεις της. 

 Η άσκηση του δικαιώματος στη φορητότητα (ανωτέρω υπό στ) δεν συνεπάγεται τη διαγραφή των δεδομένων από τα αρχεία της Εταιρείας, η οποία τελεί υπό τους όρους της αμέσως προηγούμενης παραγράφου. 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

Για την ασφαλή διαμονή των πελατών, καθώς και για την ασφάλεια των περιουσιακών αγαθών τους κατά την διαμονή τους στα ξενοδοχεία, η Εταιρεία κάνει χρήση κατάλληλων και νόμιμων τεχνικών συστημάτων βιντεοεπιτήρησης  με σκοπό την προστασία προσώπων και αγαθών συμφώνως προς τον ΓΚΠΔ 679/2016 και την Οδηγία 1/2011 της Ελληνικής Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Ο έλεγχος με σύστημα βιντεοεπιτήρησης για την προστασία προσώπων και αγαθών περιορίζεται α) στον έλεγχο εισερχοµένων/εξερχοµένων (όπως π.χ. με σύστημα βιντεοεπιτήρησης στην κεντρική είσοδο, τον χώρο υποδοχής, την είσοδο/έξοδο των ανελκυστήρων και των κλιµακοστασίων),  β) στον έλεγχο χώρων φύλαξης χρηµάτων (π.χ. ταµεία), καθώς επίσης γ) σε χώρους με ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις των Ξενοδοχείων της Εταιρείας (π.χ. χώροι πλυντηρίων, ψυγείων αποθήκευσης τροφίμων).

Για την προστασία της ιδιωτικότητας, το πρόσωπο/υποκείμενο των δεδομένων (ενδεικτικώς πελάτης, απασχολούμενος κ.λ.π.)  προειδοποιείται εγκαίρως και πριν την έλευσή του στην εμβέλεια της κάμερας, για την ύπαρξη εγκατάστασης συστήματος βιντεοεπιτήρησης από κατάλληλη ευδιάκριτη προειδοποιητική πινακίδα.  Το σύστημα βιντεοεπιτήρησης που χρησιμοποιεί η Εταιρεία καταγράφει αποκλειστικώς και μόνον εικόνα και σε καμμία περίπτωση ήχο ενώ επίσης δεν υπάρχει δυνατότητα στρέψης και εστίασης (zoom) στα εν λόγω συστήματα των Ξενοδοχείων. Πρόσβαση στο σύστημα βιντεοεπιτήρησης έχει ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων, καθώς και ο Διευθυντής του Ξενοδοχείου. Τα δεδομένα που συλλέγονται διαγράφονται το αργότερο εντός 15 ημερών από την ημέρα συλλογής/καταγραφής των. Σε περίπτωση συμβάντος, τα δεδομένα μπορούν να εξάγονται από το σύστημα και να τηρούνται σε ξεχωριστό αρχείο μέχρι 30 ημέρες. Αν το συμβάν αφορά τρίτον, η τήρηση των εικόνων μπορεί να γίνεται μέχρι 3 μήνες.

Ενημερώνουμε, ότι δεν επιτρέπεται και ως εκ τούτου η Εταιρεία δεν εγκαθιστά σύστημα βιντεοεπιτήρησης σε χώρους εστίασης και σε διαδρόµους που οδηγούν στα δωµάτια του ξενοδοχείου ή σε χώρους όπου ενδέχεται να παρακολουθούνται οι πελάτες ή/και επισκέπτες του ξενοδοχείου ( π.χ. οι είσοδοι των κατ’ ιδίαν δωµατίων, οι τουαλέτες και οι χώροι όπου πραγµατοποιούνται δραστηριότητες αναψυχής, όπως πισίνες, γυµναστήρια, χώροι άθλησης, αποδυτήρια κλπ.).

Ο ενδιαφερόμενος/ υποκείµενο των δεδοµένων έχει δικαίωµα πρόσβασης στα δεδοµένα του συστήµατος βιντεοεπιτήρησης που το αφορούν και ο υπεύθυνος επεξεργασίας έχει υποχρέωση να χορηγεί δωρεάν εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή σχετικού αιτήματος αντίγραφο του τµήµατος της εγγραφής σήματος εικόνας όπου έχει καταγραφεί το υποκείµενο των δεδοµένων ή έντυπη σειρά στιγµιοτύπων από τις καταγεγραµµένες εικόνες ή, αναλόγως, να ενηµερώσει εγγράφως το ενδιαφερόµενο πρόσωπο µέσα στην ίδια χρονική διορία είτε ότι δεν απεικονίζεται είτε ότι το σχετικό τµήµα της εγγραφής έχει καταστραφεί. Εναλλακτικά, εφόσον συµφωνεί και το υποκείµενο των δεδοµένων, ο υπεύθυνος επεξεργασίας µπορεί απλώς να επιδείξει, άµεσα, το ανωτέρω τµήµα. Προς το σκοπό αυτό το υποκείµενο των δεδοµένων οφείλει να υποδείξει την ακριβή ώρα και τον τόπο που ευρέθη στην εµβέλεια των καµερών. Όταν χορηγείται αντίγραφο εικόνας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας οφείλει να καλύπτει την εικόνα τρίτων προσώπων (π.χ. µε θόλωση τµήµατος της εικόνας), εφόσον ενδέχεται να παραβιάζεται το δικαίωµά τους στην ιδιωτική ζωή. Στην περίπτωση της απλής επίδειξης, η κάλυψη της εικόνας τρίτων προσώπων δεν είναι αναγκαία.

Το υποκείµενο των δεδοµένων έχει δικαίωµα να προβάλλει αντιρρήσεις για την επεξεργασία της εικόνας του από το σύστηµα βιντεοεπιτήρησης και να απαιτήσει τη διαγραφή ή τη δέσµευση (κλείδωµα) των δεδοµένων. Αν ο υπεύθυνος επεξεργασίας διαπιστώσει ότι το αίτηµα του υποκειµένου για διαγραφή ή δέσµευση των δεδοµένων είναι νόµιµο, πρέπει να προβεί αµέσως στη διαγραφή ή τη δέσµευση των δεδοµένων και να προσαρµόσει τη λειτουργία του συστήµατος εν γένει, ώστε να αποφευχθεί αντίστοιχη παράνοµη επεξεργασία στο µέλλον.  Σε κάθε περίπτωση το υποκείμενο των δεδομένων διατηρεί δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένως στην «ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» και στην ιστοσελίδα αυτής, η οποία έχει ως εξής: www.dpa.gr

NEWSLETTERS

Για την εγγραφή στα newsletter της Εταιρείας και αποστολή ενημερώσεων ή/και προσφορών ή/και προωθητικών ενεργειών, θα πρέπει να μας δηλώσετε τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email) είτε κατά την άφιξή σας συμπληρώνοντας το Δελτίο Άφιξης  είτε   στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ιστοσελίδας μας.
Με την εγγραφή, για αποστολή newsletters και για τις προσωποποιημένες ενημερώσεις, μας παρέχετε τη ρητή συγκατάθεση σας να λαμβάνετε όλες μας τις ενημερώσεις ή/και προσφορές ή/και προωθητικές ενέργειες που αποστέλλουμε μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων και μηνυμάτων κειμένου ή Instant messaging μέσω των σχετικών υπηρεσιών (π.χ. με SMS, Viber, Push Notifications κα).

 

ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ / COOKIES:

Κατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα, η Εταιρεία ενδέχεται να χρησιμοποιεί cookies που βοηθούν τον ιστότοπό μας να συλλέγει και να απομνημονεύει πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας και τις προτιμήσεις σας που σχετίζονται απολύτως με την επίσκεψη στον ιστότοπο της Εταιρείας και δεν μεταφέρονται σε άλλους ιστότοπους που πλοηγείτε. 

Το cookie είναι ένα μικρό κομμάτι κειμένου που αποστέλλεται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε και βοηθά τον ιστότοπο να απομνημονεύει πληροφορίες και κάνει την επόμενη επίσκεψή σας ευκολότερη και τον ιστότοπο πιο χρήσιμο για εσάς. 

Τα cookies (όπως π.χ. τα remarketing tag, teracent cookies, remarketing pixels) χρησιμοποιούνται για ευκολότερη και ταχύτερη σύνδεση με τον ιστότοπό μας για μελλοντικές επισκέψεις, για προτιμήσεις αναζήτησης, ώστε να συσχετίσουν με εσάς τις διαφημίσεις που βλέπετε, να υπολογίζεται πόσους επισκέπτες δέχτηκε η ιστοσελίδα, για να σας βοηθήσουμε να εγγραφείτε στις υπηρεσίες μας και να προστατέψετε τα δεδομένα σας. 

Τα cookies του ιστότοπου της Εταιρείας είναι απολύτως ασφαλή για τα αρχεία σας, καθώς δεν μπορούν να διαβάσουν πληροφορίες από τη συσκευή σας. 

Ο ιστότοπος της Εταιρείας μπορεί να χρησιμοποιεί ετικέτα/επισήμανση επαναλαμαβανόμενου μάρκετινγκ για διαφημιστικούς λόγους. Η έννοια του "επαναλαμβανόμενου μάρκετινγκ" είναι ότι άλλοι τρίτοι / προμηθευτές ενδέχεται να εμφανίζουν τη διαφήμιση της Εταιρείας σε ιστότοπους μέσω του Διαδικτύου. Οι προαναφερόμενοι προμηθευτές ενδέχεται να χρησιμοποιούν cookies για να σας παρέχουν διαφημίσεις βάσει της προηγούμενης επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα της Εταιρείας. Η ετικέτα/επισήμανση επαναλαμβανόμενου μάρκετινγκ μπορεί να εγκατασταθεί στη συσκευή σας και αν θέλετε επίσης να εξαιρεθείτε από τη χρήση των cookies από την Google, μπορείτε να επισκεφτείτε τον Διαχειριστή προτιμήσεων διαφημίσεων της Εταιρείας στη διεύθυνση http://www.google.com/ads/preferences/. Εναλλακτικά, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη χρήση cookies από προμηθευτές τρίτων μερών πηγαίνοντας στη σελίδα εξόδου της πρωτοβουλίας Network Advertising Initiative που βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp 

Ο ιστότοπός μας μπορεί να χρησιμοποιεί το Teracent cookie (Dynamic Ad Serving). Μπορείτε να εξαιρεθείτε από το Teracent cookie στη σελίδα εξαίρεσης Teracent που βρίσκεται στη διεύθυνση http://www.teracent.com/about-us/opt-out

Επίσης, ο ιστότοπός μας μπορεί να χρησιμοποιεί Double Click remarketing pixel. Αν θέλετε να εξαιρεθείτε από τη χρήση των Double Click cookies, μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα εξαίρεσης DoubleClick στη διεύθυνση: http://www.google.com/settings/ads/onweb#dislplayoptout Εναλλακτικά, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη χρήση cookies από τρίτους προμηθευτές πηγαίνοντας στη σελίδα εξαίρεσης Network Advertising Initiative που βρίσκεται στη διεύθυνση: http: //www.networkadvertising.org/managing/opt out.asp 

Μπορούμε επίσης να συλλέξουμε δημογραφικά δεδομένα, όπως ημερομηνία γέννησης, φύλο και οικογενειακή κατάσταση. Αυτά τα δεδομένα δεν προσδιορίζουν προσωπικά τον χρήστη και μπορούν να αποκαλυφθούν για οποιοδήποτε σκοπό. 

Η χρήση αυτού του ιστότοπου με την δυνατότητα εξαίρεσής σας σημαίνει ότι κατανοείτε και συμφωνείτε με τη συλλογή δεδομένων για να σας παρέχουμε διαφημίσεις συμφώνως προς τα ενδιαφέροντά σας.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ  ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Για τα στοιχεία που επεξεργάζεται η Εταιρεία δηλαδή στοιχεία  πελατών,  προμηθευτών ή εργαζομένων, διασφαλίζεται το απόρρητο αυτών, καθόσον πρόσβαση σε αυτά έχουν μόνον εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα, ήτοι ενδεικτικώς οι Διευθυντές των Ξενοδοχείων οι οποίοι διατηρούν κωδικούς πρόσβασης είτε για να επιβεβαιώνουν την κράτηση πελατών, είτε για να εκτελούν την κράτηση πελατών ή να διαχειρίζονται τις συναλλαγές με προμηθευτές ή εργαζόμενους,, καθώς επίσης εν γένει ώστε να έχουν πρόσβαση στα αρχεία όπου έχουν καταχωρηθεί στοιχεία των Υποκειμένων των δεδομένων.  Περαιτέρω η Εταιρεία διατηρεί αντίγραφα ασφαλείας (Back up) για το σύνολο των πληροφοριών που τυχόν έχει επεξεργαστεί διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό  α) την διαρκή διαθεσιμότητα των πληροφοριών, β) την ακρίβεια και πληρότητα των πληροφοριών που έχει διαχειριστεί και επεξεργαστεί, γ) την ανά πάσα στιγμή πρόσβαση στην επεξεργασθείσα πληροφορία, καθώς επίσης δ) την  δυνατότητα αποκατάστασης, διαθεσιμότητας και πρόσβασης σε επεξεργασμένα δεδομένα σε εύθετο χρόνο σε περίπτωση φυσικού ή τεχνικού συμβάντος. Περαιτέρω η Εταιρεία σε κάθε περίπτωση προστατεύει τις πιθανώς καταχωρημένες πληροφορίες χρησιμοποιώντας φυσικά μέτρα ασφαλείας καθώς και μέτρα κατά της μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα συστήματά της, στους ιστοτόπους και στους διακομιστές. Ενδεικτικά, η Εταιρεία προστατεύει τις πληροφορίες σας χρησιμοποιώντας π.χ. ελέγχους κωδικού πρόσβασης και "τείχη προστασίας"

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ

Ο Πελάτης, καθώς και οιοδήποτε υποκείμενο των δεδομένων μπορεί να ενημερώνει/ανανεώνει  τις πληροφορίες που έχει καταχωρήσει στην Εταιρεία και να τροποποιεί τις προτιμήσεις και τα στοιχεία  επικοινωνίας του. Επίσης μπορεί να επικοινωνεί  με την Εταιρεία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση : info@karamolegos.gr , ώστε να ενημερώνει για την περίπτωση που δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημέρωση σχετικά με την Εταιρεία και τα Ξενοδοχεία αυτής, καθώς επίσης για την περίπτωση που επιθυμεί να διατυπώσει σχόλια ή ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρείας.

Επίσης ο Πελάτης ή οιοδήποτε υποκείμενο των δεδομένο διατηρεί δικαίωμα καταγγελίας στην εποπτική αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων και συγκεκριμένως στην «ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ» και στην ιστοσελίδα αυτής, η οποία έχει ως εξής: www.dpa.gr

HolidayCheck
TripAdvisor
2019 RECOGNITION OF EXCELLENCE HotelsCombined
8.8 Rated by Guests
booking.com
booking.com
Rated by 30 guests
4.0 / 5
Rosebay Hotel
;